PÁLYÁZZ KREATÍV CSOMAGRA óvodád vagy bölcsődéd részére

PÁLYÁZZ KREATÍV CSOMAGRA óvodád vagy bölcsődéd részére!
CREATE&DONATE programunk keretében 1 db 10.000 Ft és 1 db 7.000 Ft értékű kreatív csomagra lehet pályázni Facebook oldalunkon az alábbi linken: https://www.facebook.com/createbox.hu/photos/a.431603460858815/544905789528581/?type=3&theater .
A csomag az értékhatárba beleférő, alábbi alapanyagokból tevődik össze: színes papír, karton, barkácsfilcek, dekorgumi, mozgószemek, tempera szett, pompom, hurkapálca, cikk-cakk olló, kicsi vászon zsák, textilfilc.
➡️➡️➡️A részvételhez csupán hozzászólásban jelölni kell a javasolt óvodát vagy bölcsődét! Egy ember csak egy intézményt jelölhet meg, de egy intézményt természetesen többen jelölhetnek! A felhívást tehát érdemes megosztani, hiszen minél több hozzászólásban szerepel a Te ovid vagy bölcsid neve, annál nagyobb eséllyel az az intézmény kapja a csomagot! 
Ovi és bölcsi neveket itt, az EREDETI POSZT alatt hozzászólásban várjuk MÁJUS 31. ÉJFÉLIG! Utána SORSOLUNK!


Mi is volt a CREATE&DONATE programunk röviden:

A Create Yourself Kft. égisze alatt működő webáruházai (https://createbox.hu/https://karacsonydekor.hu/https://www.hobbykreativ.hu/) éves árbevételének egy részét, 153.335 Ft-ot jótékony célra ajánlott fel. Ehhez csatlakozott a Blabo Vegyszer Kft is adományával, így a Budafoki Közösségi Tér Egyesület részére, jótékony célra felajánlott teljes összeg: 181.415 Ft lett!


A CREATE&DONATE program eredeti céljától el kellett térünk figyelembe véve a kialakult járványhelyzetet, és 164.450 Ft értékben fertőtlenítő szert kapott két érettségiztető középiskola, két kerületi óvoda, egy kerületi bölcsőde, valamint kerületi magánszemélyek, akik igénybe vették a felajánlást. Mellékelten az átvételt igazoló dokumentumok.
A fennmaradó keretből 1 db 10.000 Ft és 1 db 7.000 Ft értékű kreatív csomagra lehet pályázni!
Sok sikert kívánunk!
www.createbox.hu
www.hobbykreativ.hu
www.karacsonydekor.hu
Budafoki Közösségi Tér Egyesület

Nyereményjáték szabályzat

Jelen szabályzat megalkotásának célja a „PÁLYÁZZ KREATÍV CSOMAGRA óvodád vagy bölcsődéd részére” elnevezésű promóciós játék játékszabályainak rögzítése. A promóciós játék nem tartozik a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) hatálya alá, a játék nem minősül az Szjtv. értelmében szerencsejátéknak vagy bejelentésköteles tombolának, ajándéksorsolásnak, tétfizetéshez nem kötött.

1. A Játék és a Szervező

Jelen szabályzat a Create Yourself Kft. (1221 Budapest, Városház tér 5., cg. 01-09-182080) (továbbiakban: Szervező) által kezelt createbox.hu Facebook oldalán (https://www.facebook.com/createbox.hu/) megjelenített Játékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A Facebook teljeskörű mentesítése

A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

3. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkező, természetes személy, aki Facebook felhasználó és megfelel a játékszabályban leírt további feltételeknek.

A játékban való részvételnek nem feltétele a 18. év betöltése, azonban a nyeremény átadásával és az esetleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos ügyintézés során a 14-18 év közötti Játékos, vagy más okból cselekvőképességében korlázott Játékos a törvényes képviselőjével együtt jogosult eljárni.

14 év alatti vagy más okból cselekvőképtelen Személyek nem vehetnek részt a játékban.

4. Kizárás a Játékból

A Játékban a Szervező és dolgozói és közreműködői, Facebook oldalának adminisztrátorai, szerkesztői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék (például bizonyíthatóan álprofillal vesznek részt a Játékban), ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

5. A Játék időtartama

időtartama: 2020. 05. 26. 21:00 órától 2020.05.31. 23.59 óráig.

6. A Játék menete

A Játék menete: hozzászólásban jelölni kell a javasolt óvodát vagy bölcsődét! Egy ember csak egy intézményt jelölhet meg, de egy intézményt többen jelölhetnek!

Rövidített Játékfelhívás elhelyezése itt: https://createbox.hu/palyazz-kreativ-csomagra-ovodad-vagy-bolcsoded-reszere/

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

7. A Nyeremény

Nyeremény:

1 db 10.000 Ft és 1 db 7.000 Ft értékű kreatív csomag

A Nyereményhez esetlegesen kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja, de az adminisztrációhoz és bevalláshoz szükséges személyes adatokat Szervező bekéri a Nyertestől.

A Nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyeremény kiszállítását a nyertes(ek) címére a Szervező vállalja.

8. A sorsolás

Sorsolás: 2020. június 1. 00:01 óra

A Nyertesek száma: 2 fő által jelölt intézmény (óvoda vagy bölcsőde)

A sorsolás a https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás segítségével történik. Az alkalmazáson belül beállításra kerül a Nyertesek száma és az egyéb feltételek (pl. hozzászólások közül válasszon a rendszer, tetszésnyilvánítások közül válasszon a rendszer. Majd a Nyertes sorsolásra gombra kattintással a rendszer kiválasztja a Nyertest. Az alkalmazáson belül lehetőségünk van exportálni a hozzászólásokat és a reakciókat, ezeket a funkciókat nem használjuk. Az alkalmazás adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://besocial.hu/adatvedelem/

9. Eredményhirdetés

A Nyertesek nevét a Szervező a Nyertesek hozzájárulása esetén teszi ki a Facebook oldalára.

A Nyertesek értesítése: a Szervező kizárólag a Játékos nevét ismeri, mint személyes adatot, ezért a névre kattintással megnyitja a Játékos személyes profilját és privát üzenetben értesíti a Nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül.

Pótnyerteseket nem hirdetünk, a Nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • ha az értesítő privát üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
  • ha a korlátozottan cselekvőképes nyertes személy törvényes képviselőjével nem lehet felvenni a kapcsolatot;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
  • ha a nyereményhez kapcsolódó adók bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek.

10. A nyeremény átadása / kézbesítése

A nyeremény átadásának, kézbesítésének részleteit a Nyertessel Facebook üzenetben vagy e-mailben egyeztetjük. A nyereményt a nyertesek által jelölt intézmények (óvoda vagy bölcsőde) részére GLS futárszolgálat szállítja ki, a szállítási költség a Szervezőt terheli.

Szervező a nyerteseket együttműködésre kéri a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a Játékos a nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat (intézmény címe és kontaktszemély adatai) nem adja át Szervezőnek a nyereményről szóló üzenet elküldésétől számított 5 munkanapon belül, és emiatt a nyeremény kiküldése meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

11. Adatkezelés

A promóciós játék felülete a Szervező Facebook oldala, ahol a Facebook és a Szervező közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatót az oldalunkon elhelyeztük. A nyereményjáték sorsolásával, a Nyertes értesítésével, a nyeremény átadásával és az esetleges adók megfizetésével kapcsolatban az egyedüli adatkezelő a Szervező. Részletes adatkezelési tájékoztató itt érhető el: https://createbox.hu/adatvedelmi-es-cookie-tajekoztato/

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:

  1. Játékra történő jelentkezés és sorsolás: kezelt adat a Játékos teljes neve, reakciója, hozzászólása, hozzászólásának időpontja (névazonosság esetén a sorsoláshoz használt alkalmazás különbséget tud tenni, a nyertesek között a játékos profilképe alapján, a Nyertes ezzel együtt jelenik meg a felületen).

Az adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja: a Nyertes kiválasztása sorsolás útján, a Játékos azonosítása.

Adatkezelés időtartama: sorsolás lebonyolításáig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható a hozzászólás törlésével, amelyet a Játékos is megtehet a hozzászólása mellett megjelenő három pontra kattintással.

  • Eredményhirdetés: a Nyertes és az általa jelölt intézmény teljes neve a kezelt adat, amelyet a Szervező a Nyertes hozzájárulása alapján nyilvánosságra hoz a Facebook oldalán.

Az adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja: a többi Játékos tájékoztatása, a promóciós játék hitelességének alátámasztása.

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható a Szervezőnek írt privát üzenetben vagy e-mailen: info.createbox@gmail.com

  • Nyeremény kézbesítése a Nyertes által jelölt intézmény részére futárszolgálattal

Kezelt adatok köre: Nyertes által jelölt intézmény neve, kézbesítési címe. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés célja: a Nyertes részére a tárgynyeremény átadása.

Adatkezelés időtartama: tárgynyeremény átvételéig.

A személyes adatok megadása a kiküldés előfeltétele.

  • Adók, járulékok megfizetése

Kezelt adatok köre: Nyertes neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, TAJ száma, adóazonosító jele. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelés célja: a promóciós játék után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó és járulékok befizetése.

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatokhoz hasonlóan 1+8 évig őrizzük meg ezeket az adatokat.

A személyes adatok megadása a kiküldés előfeltétele.

A jogi kötelezettség teljesítése érdekében és alapján kezelt adatok kezelési, tárolási ideje az adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapbizonylatok, dokumentumok, adatok őrzési idejével egyező.

A Szervező adatfeldolgozót vesz igénybe a sorsoláshoz, az adatfeldolgozó tájékoztatása a 8. pontban feltüntetésre került.

A személyes adatokat harmadik személynek Szervező nem adja át, a fentiekben felsorolt céloktól eltérő célra nem használja ezeket és harmadik államba történő adattovábbítás sem történik.

Játékosok jogainak biztosítása a Facebook felületén: Szervező és a Facebook közös adatkezelők: A közös adatkezelésről szóló tájékoztatás elérhető a Szervező Facebook üzleti oldalán a jegyzetek lapfülön.

A facebook adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:  https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

A Nyertes jogainak biztosítása: kérelmezheti Szervezőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint Szervező biztosítja az adathordozhatóságot. Szervező részletes adatkezelési tájékoztatása elérhető: https://createbox.hu/adatvedelmi-es-cookie-tajekoztato/

Panaszkezelés:

Ha Szervező adatkezelésével kapcsolatban Játékosnak / Nyertesnek kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, Szervező elérhető ezen az e-mail címen: info.createbox@gmail.com, munkatársai örömmel segítenek. Játékos / Nyertes panaszt is benyújthat a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

12.  A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben a Játékos nem a saját adataival vesz részt a Játékban, a játékkal kapcsolatos, a profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező az életkori korlátozást beállította az oldalán, 14 év alatti személyek nem látogathatják az oldalt, nem vehetnek részt a játékban. A Szervezőnek nincs ráhatása a Játékos adatszolgáltatására, nincs lehetősége ellenőrizni a profiladatok valódiságát, ezért semmilyen felelősség nem terheli ebben a kérdéskörben. 

13. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, így például a Játék időtartamának meghosszabbítására, a nyereménytárgyak számának növelésére, a Nyertesek számának növelésére.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó jogszabályok megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.